SMOK

who we are

บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ SMOK ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และกลายเป็นแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าชั้นนำของโลกที่มีผู้ใช้มากกว่า 80 ล้านคนทั่วโลก ทางค่ายให้บริการบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ กล่องดัดแปลง ชุดเริ่มต้น ชุดบุหรี่พร้อมสูบ หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ระบบพ็อด รวมถึงของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูง ผลิตภัณฑ์ Vapcell ได้รับการรับรองระดับโลกที่สำคัญทั้งหมด เช่น CE, UL, FCC , RoHS MSDS, Un38.3, CE, FCC, PSE การประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดย ping An Insurance Group

Our Founder Team

พงษ์อนันต์ เลิศคุณวงส์

พงษ์อนันต์ เลิศคุณวงส์

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

สุรพล จิตวรเวช

สุรพล จิตวรเวช

หัวหน้าทีม Administrator

สุดาวดี ทรัพย์มั้นคง

สุดาวดี ทรัพย์มั้นคง

ผู้ร่วมทีม Administrator

กนกจันทร์ ลายศรี

กนกจันทร์ ลายศรี

ผู้ร่วมทีม Administrator

พีรยา มงคงมั่น

พีรยา มงคงมั่น

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปองพล ห้าวหาญ

ปองพล ห้าวหาญ

หัวหน้าทีม Accountant

เอกภพ ธนากร

เอกภพ ธนากร

สมาชิกในทีม Accountant

ฉัตรชยา ธนเจริญกิจ

ฉัตรชยา ธนเจริญกิจ

สมาชิกในทีม Accountant

นีรา ก้องเกษมทรัพย์

นีรา ก้องเกษมทรัพย์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

พัฒนพงษ์ ทรัพย์มา

พัฒนพงษ์ ทรัพย์มา

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ไรยา เอกโอภาส

ไรยา เอกโอภาส

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ธัญญรัตน์ ห้าวหาญ

ธัญญรัตน์ ห้าวหาญ

หัวหน้าทีม Content Creating

สุพิชชา รัตนาอาทิตย์

สุพิชชา รัตนาอาทิตย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สุชาดา ช้างทอง

สุชาดา ช้างทอง

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ภาวิดา สุวรรณเวชธาดา

ภาวิดา สุวรรณเวชธาดา

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

พสิษฐ์ ชาติพิภักดิ์

พสิษฐ์ ชาติพิภักดิ์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

อภิชญา ภูงาม

อภิชญา ภูงาม

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

แพรวา รัตนประเสริฐ

แพรวา รัตนประเสริฐ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

บวรนันท์ เสนาวงศ์

บวรนันท์ เสนาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing