JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

– วางแผนและสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับแคมเปญการตลาด เช่น โซเชียลมีเดีย, LINE, YouTube, TikTok และสื่อทางการตลาดอื่นๆ

– มีส่วนร่วมในกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อทำความเข้าใจแบรนด์และระดมความคิดกับทีม

เราต้องการอะไรจากคุณ

– ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

– การตัดต่อเสียงและวิดีโอ, การผลิต

– ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ผู้จัดการผู้สร้างเนื้อหา

– ความคิดสร้างสรรค์

– วางแผนและสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับการตลาด

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

– มีประสบการณ์ในการใช้ Javascript (ES5, ES6)
– สามารถเขียน HTML, CSS ได้เป็นอย่างดี
– มีความเข้าใจในการใช้ RESTful API
– สามารถเขียนแอปพลิเคชันโดยใช้ Angular, React หรือ VueJs
– ใช้งาน Database SQL หรือ NoSQL ได้

เราต้องการอะไรจากคุณ

▪️วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
▪️มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีมได้ดี
▪️ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
▪️ถ้ามีผลงานแนบมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรับผิดชอบสูง
  เวลาทำงานยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาได้
  มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
  สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารภายในทีมได้เป็นอย่างดี

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัล
 • การสื่อสารที่ดี

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัล
 • สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับการตลาด
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  รักษาลูกค้าได้แน่นอน
 • ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญจากช่องทางออนไลน์และออนไลน์
  รวบรวมคำติชมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงและทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์